Vem har rätt till Personlig Assistans?

Rätten till personlig assistans bestäms av Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS). LSS är en rättighetslag vilket innebär att om du uppfyller vissa kriterier har du rätt till assistans.

Det är din kommun eller Försäkringskassan som gör en objektiv bedömning av dina behov. 

Du måste tillhöra en av tre så kallade personkretsar. Du behöver intyg och utlåtande som visar att du tillhör någon av personkretsarna. Så här beskriver lagen personkretsarna:

  1. Utvecklingsstörningautism eller autismliknande tillstånd.
  2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.
 

Du måste också behöva ha hjälp med något eller några av de grundläggande behoven:

Personlig hygien
Om du behöver hjälp att duscha eller gå på toaletten. I så fall hur ofta och hur länge?

Måltider
Matning är ett grundläggande behov.

Att klä av och på sig
Om du behöver handgriplig hjälp för att få på dig kläderna. Hur lång tid tar det?

Kommunikation
Om du behöver hjälp för att göra dig förstådd av din omgivning kan det vara en anledning att få assistans.

Annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om personen med funktionsnedsättningen. Det kan vara till exempel aktiv tillsyn. Det är vanligt när det gäller personer med autism som rymmer eller skadar sig själva om de är ensamma.

kund

 

Om du har fått rätt till personlig assistans för dina grundläggande behov kan du även få assistans för övriga behov. Exempel på sådana behov kan vara att gå och handla, fritidsaktiviteter eller att sköta ett arbete. Är du en aktiv person kan du alltså få fler timmar för dina övriga behov än för dina grundläggande behov. Du ansöker om detta samtidigt som du ansöker för dina grundläggande behov.

Du kan ansöka om få assistans fram till din 65-årsdag. Du kan inte få assistans efter att du fyllt 65 år, däremot får du behålla eventuell assistans som du beviljats före du blev 65.

Call Now Button

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.